De Praktijk en contactgegevens

Locatie:

Pr. Marijkelaan 15a

4021 EA te Maurik

Openingstijden:
De praktijk is op de volgende dagen geopend:

Vrijdag: 09.00 – 13.00 uur

i.o. zijn er in de avonden of in het weekend ook mogelijkheden.

Telefonische bereikbaarheid
Telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-21213568. Tijdens een consult of afwezigheid staat de voicemail aan. Spreek dan gerust uw naam, telefoonnummer en boodschap in. U wordt dan binnen 1 werkdag teruggebeld. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@annemiekvanoort.nl.

Tarieven 2020*
1e consult € 120,- (60 – 90 min.)
Vervolgconsult € 85,- (30 – 60 min.)
Telefonisch consult € 45,- (overleg+voorschrift)
Telefonisch consult € 27,50 (herhalingsvoorschrift)
* Tariefwijzigingen voorbehouden.

Bankgegevens
IBAN-banknummer: NL75KNAB0401141764
Ten name van:  Praktijk voor Klassieke Homeopathie Annemiek van Oort.
BIC KNAB Bank:  KNABNL2A

AGB-code
Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners is een register waarin gegevens van zorgverleners en praktijken in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.
De AGB-code van mijn praktijk zijn: 90068459
Zorgverlenerscode: 90109502

De huisarts
U bent vrij in uw keuze voor een klassiek homeopathische behandeling; u heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts heeft een centrale rol in de reguliere gezondheidszorg in Nederland. Ook wat betreft natuurlijke geneeswijzen worden veel huisartsen graag door u op de hoogte gesteld van de behandeling.

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De NVKH bewaakt samen met de RBCZ de kwaliteit van de aangesloten klassiek homeopaten. Alle geregistreerde leden werken volgens een zelfde beroepsprofiel en beroepsethiek. Deze klassiek homeopaten hebben een uitgebreide homeopathische opleiding gevolgd en volgen jaarlijks nascholing om de deskundigheid op peil te houden. Tevens bespreken klassiek homeopaten regelmatig onderwerpen met collega’s tijdens intercollegiale werkgroepbijeenkomsten.Indien u een klacht heeft over de behandeling dan bespreekt u die klacht natuurlijk met uw klassiek homeopaat. Komt u er samen niet uit dan kunt u via de NVKH en de RBCZ terecht bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen SCAG en bij de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).