Disclaimer

Algemeen

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Annemiek van Oort staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 72422092 en is verantwoordelijk voor de inhoud van de website “annemiekvanoort.nl”.
Het is niet toegestaan om de inhoud, of gedeelten hiervan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik is deze toestemming niet nodig.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met
onderstaande voorwaarden en bepalingen.


Inhoud
Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie Annemiek van Oort streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie Annemiek van Oort aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
Hoewel zij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Praktijk voor Klassieke Homeopathie Annemiek van Oort niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie Annemiek van Oort heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in klassieke homeopathie te informeren over de bijdrage die haar diensten in de meest ruime zin van het woord kan leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klassieke homeopathie in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie Annemiek van Oort kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose
Deze website is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt
nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn
persoonlijke gezondheidssituatie.
Aan de berichtgevingen die Praktijk voor Klassieke Homeopathie Annemiek van Oort publiceert kun je geen rechten ontlenen en je kunt deze niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.


Klachtenregeling
Wanneer je een klacht hebt met betrekking tot de behandeling laat het me dan weten. Samen zullen we proberen tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit en vinden we geen gezamenlijke oplossing dan kun je de klachtenfunctonaris van Quasir inschakelen. Voor meer informatie verwijs ik je naar de website Quasir.nl.
Wanneer de klachtenfunctionaris niet kan helpen bij een passende oplossing dan kun je terecht bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil via Zorggeschil.nl.
Het kan voorkomen dat naar jouw mening, je klacht/probleem niet is opgelost. Je klacht is dan ‘een geschil’ geworden. In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen een zorgverlener en cliënten/patiënten geregeld moeten zijn. De Wkkgz stelt hen in staat om bij een conflictsituatie met de zorgverlener een onafhankelijke uitspraak af te dwingen via geschillencommissie zorg. Voorheen was dit alleen mogelijk door een rechtsgang naar de kantonrechter.
Als ingeschrevene van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).